lunes, 24 de octubre de 2011

Regressions en matèria de drets humans en el context de la Llei Òmnibus.


L’Institut de Drets Humans de Catalunya fa públic un informe relatiu a la Llei Òmnibus amb la intenció d’incidir en el seu tràmit parlamentari i de donar a conèixer a la ciutadania el seu contingut més problemàtic. El Govern de la Generalitat va aprovar el projecte de Llei el passat mes de juny i, després de ser admesa a tràmit al Parlament de Catalunya, actualment la Llei es troba en procés de tramitació per via d’urgència.

En l’informe de l’IDHC es posa de manifest com aquests projectes de Llei, amb la intenció de simplificar i agilitzar l’administració catalana, suposen reformes substancials que impliquen regressions en els estàndards de drets humans assolits en els darrers anys.
Les institucions públiques del nostre país, Govern i Parlament, no estan per sobre del marc constitucional, estatutari i internacional que estableix l’estàndard mínim de drets humans que cal reconèixer, protegir i garantir a totes les persones sota llur jurisdicció. Per tant, l’IDHC recomana la revisió en seu parlamentària del projecte de Llei Òmnibus per tal d’eliminar-hi totes les regressions en matèria de drets i llibertats fonamentals, particularment en l’àmbit social i de participació.No hay comentarios: