miércoles, 6 de abril de 2011

Clásicas y Modernas: Dossier sobre “La desigualdad en la literatura”

Desde l'associació per la igualtat de génere a la cultura Clásicas y Modernas es difon el primer dossier que recull material de reflexió sobre la situació de les professionals de la cultura, centrat principalment en els temes de la literatura i l'edició.

Una primera part d'aquest dossier -en castellà i català-, inclou notícies, reportatges i articles d'opinió de vàries sòcies de l'associació -Núria Amat, Mª Ángeles Cabré, Laura Freixas i Ana López Navajas- i també d'altres autores i autors -Inmaculada de la Fuente, Rosa Regàs, Carmen Rigalt, Manuel Rodríguez Rivero, etc-.

La segona part -en anglès- està formada per articles publicats a la premsa britànica i estadounidenca a arrel del que es coneix com "the VIDA count": les dades recentment publicades per l'associació d'escriptores VIDA sobre la proporció de dones i homes entre els autors de les ressenyes i dels llibres ressenyats, en vàries publicacions literàries de llengua anglesa.

Aquí us adjunto els tres documents: l'article de la Nuria Amat, la primera i la segona part del dossier, però per més informació i/o articles podeu entrar a la web de Clásicas Modernas.

--------

Desde la asociación para la igualdad de género en la cultura Clásicas y Modernas se difunde el primer dossier que recoge material de reflexión sobre la situación de las profesionales de la cultura, centrado principalmente en los temas de la literatura y la edición.

Una primera parte de éste dossier –en castellano y catalán-, incluye noticias, reportajes y artículos de opinión de varias socias de la asociación –Núria Amat, Mª Ángeles Cabré, Laura Freixas y Ana López Navajas- y de otras/otros autoras/es –Inmaculada de la Fuente, Rosa Regàs, Carmen Rigalt, Manuel Rodríguez Rivero, etc.-.

La segunda parte –en inglés- está formada por artículos publicados en la prensa británica y estadounidense a raíz de lo que se conoce como “the VIDA count”: los datos recientemente publicados por la asociación de escritoras VIDA sobre la proporción de mujeres y hombres entre los autores de las reseñas, y de los libros reseñados, en varias publicaciones literarias de lengua inglesa.

Aquí os adjunto los tres documentos: el artículo de Nuria Amat, la primera y la segundaweb de Clásicas y Modernas.


Escriptora.

No hay comentarios: