miércoles, 22 de diciembre de 2010

Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere

El passat 17 de desembre va tenir lloc la presentació de l'Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere, una iniciativa tant necessària com aglutinadora:

L’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere neix amb la voluntat de promoure les accions necessàries per garantir aquesta qualitat, així com de vetllar perquè les persones que exerceixin la seva activitat professional en aquest àmbit ho facin en condicions de lleial competència professional i dins del marc legal vigent. En l’acte de presentació es van donar a conèixer els plantejaments fundacionals i els objectius immediats de l’Associació.

Des d'aquí vull expressar les meves sinceres felicitacions cap a aquest projecte.


No hay comentarios: