martes, 14 de septiembre de 2010

La Independent. Agència de notícies amb visió de gènere

Des de l'any 2007, l'Associació Dinamitzadora de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya - Xarxa internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (AD.XIDPIC.CAT-XIPVG) ha estat treballant per posar en marxa un projecte innovador: la primera Agència Catalana de Noticies amb visió de gènere. El passat mes de febrer es convocava una reunió de totes les persones que integren la Xarxa en la qual el Comitè impulsor de l'Agència va presentar les fases de desenvolupament del projecte.L'onze de setembre del 2010, Diada Nacional de Catalunya, La Independent ha activat el seu portal i ha fet un enviament especial de notícies.

L'AD.XIDPIC.CAT-XIPVG la inicien l'any 2005 un grup de dones periodistes i d'altres vinculades a professions relacionades amb la comunicació, conscients del paper dels mitjans de comunicació en la difusió i reproducció de models de comportament i la necessitat de pensar i difondre models no discriminatoris i que fomentin la igualtat. Des del primer moment va comptar amb un grup destacat de periodistes i comunicadores, però també amb associacions de dones -amb una llarga presència i tradició a Catalunya-, així com col·lectius que, des de diversos àmbits, treballen en favor dels drets humans; i, recentment, amb persones i associacions dels nous corrents d'Homes per a la Igualtat. L'AD.XIDPIC.CAT-XIPVG és un espai de trobada, d’intercanvi d’idees i de projectes que aspiren a fer visibles les preocupacions d’aquests col·lectius, els seus objectius, que fan i quins són els seus projectes, i fer-ho a través de models d’informació i de comunicació no androcèntrics i, en conseqüència, més democràtics.

Les Tecnologies digitals d’Informació i Comunicació (TIC) han estat una peça clau en el funcionament intern de l'AD.XIDPIC.CAT-XIPVG. D’altra banda, són l’eina estratègica dels projectes que impulsa l’Associació, projectes que tenen l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania a través dels mitjans de comunicació -des dels generalistes fins els locals o els anomenats del “tercer sector” i alternatius- sobre la perspectiva de gènere.


No hay comentarios: