lunes, 15 de febrero de 2010

Taller: Perspectives de Dones. Literatura i cinema

TALLER (MARÇ - JUNY 2010)

PERSPECTIVES DE DONES. LITERATURA I CINEMA
Un espai al voltant de la creació feta per dones

Coordinació: Nora Almada
Inscripcions obertes
Preu total : 50€
Lloc: Sala d'Actes (3 planta)

CALENDARI:
2n dijous de mes de 19:00 a 21:00 h.
2n divendres de mes de 18:30 a 21:00 h.
març: dijous 11 i divendres 12
abril: dijous 8 i divendres 9
maig: dijous 13 i divendres 14
juny: dijous 10 i divendres 11

El Taller Perspectives de dones proposa indagar en la literatura feta per autores i en com aquestes són també representades en el cinema.

Un Taller es fa des de la participació i l'opinió de totes, a partir de l'exercici de crear en llibertat, unint subjectivitats i trencant prejudicis. I en un Taller de lectura crítica es verifica que el llegir i compartir la lectura són una forma d'accedir a la cultura i de relacionar-nos amb ella, i des d'aquesta pròpia revelació, poder veure les restriccions imperants, les denúncies que s'han fet des de la perspectiva feminista i els espais en els quals poder re(des)conèixer-nos.

El Taller Perspectives de dones es transformarà aleshores en un espai de creació d'autores reconegudes en un altre de dones que s'han reconegut en aquest espai.

Descripció de l'activitat
El taller es compondrà de dues línies a desenvolupar en un bloc, de quatre trobades. Les obres escrites per autores es compararan amb les versions cinematogràfiques que directores o directors han fet de les mateixes i també es compararà un llibre d'autora amb una pel·lícula feta per una directora sobre un tema similar.

Es “llegiran” llibres i pel·lícules, realitzant una anàlisi crítica que tindrà en compte la presència i el reconeixement d'estructures literàries amb conceptes com identitat, cos, rols, creació, llibertat, crítica, relació, subjectivitats i espais, des de les diferents perspectives feministes. Es compararà cadascuna de les representacions seleccionades per a veure i entendre les diferències i debatre sobre elles.

Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
Inscripció: Sant Pere més Baix 7 2º Pis 932684218

No hay comentarios: