miércoles, 21 de octubre de 2009

Declaració de suport al jutge Baltasar Garzón

El Consell de Participació del Memorial Democràtic, reunit en sessió plenària el passat 1 d’octubre de 2009, va acordar la següent declaració:

El Consell de Participació del Memorial Democràtic expressa la seva preocupació i completa disconformitat amb el procés penal obert contra el jutge Baltasar Garzón per un delicte de prevaricació. El procés es fonamenta en la incoació, el 15 de desembre de 2006, de les diligències prèvies núm. 399/2006, per les quals s’admeten a tràmit vint-i-dues denúncies formulades en relació amb els crims, consistents en desaparicions forçades, comesos per aquells que el 18 de juliol de 1936 es “varen alçar en armes contra l'Estat” i van causar, entre moltes altres conseqüències lesives, aquestes desaparicions que, atès el cens provisional del magistrat, s'eleven a 114.266, més els segrests de menors. Tot plegat era resultat, segons la interlocutòria del jutge de 16 d'octubre de 2008, d'un “pla d'atac generalitzat i sistemàtic contra una part de la població civil”.

Causa encara més preocupació que la Sala 2a del Tribunal Suprem doni tràmit a les posicions antidemocràtiques de l'organització ultradretana “Manos Limpias”. El jutge Garzón, en el marc d'aquest procediment, va adoptar diverses decisions –sempre amb l'assentiment del fiscal- amb vista a conèixer i determinar la naturalesa dels fets denunciats, comesos arreu del territori espanyol, així com també el seu veritable abast, la seva qualificació jurídica i la competència de l'Audiència Nacional. Això era indispensable, atès que era la primera vegada que la jurisdicció espanyola coneixia i havia de resoldre sobre la “insurrecció armada del 18 de juliol de 1936”, “l’enderrocament del Govern legítim d'Espanya” i l'ús generalitzat de la violència per assolir els seus objectius.

Aquestes decisions judicials varen ser necessàries, a més de raonades i sempre dintre del respecte del principi de legalitat. Per descomptat, en cap cas no poden qualificar-se d'arbitràries, irracionals i injustes. Ans al contrari, el jutge estava obligat a actuar com ho va fer, com resulta, en termes de les Convencions de l'Haia, “dels usos establerts entre nacions civilitzades, de les lleis de la humanitat i de les exigències de la consciència pública”.

Per tot això, el Consell de Participació:

1.-Expressa el seu rebuig a la interlocutòria de 22 de maig de 2009, per la qual la Sala 2a del Tribunal Suprem acorda admetre a tràmit la querella contra el jutge Garzón,

2.- Manifesta la seva solidaritat i suport a aquest magistrat, i

3.- Declara que l’obertura d’un procés penal contra el jutge Garzón genera un dubte raonable sobre la imparcialitat de l’alt tribunal, i que una hipotètica acusació i condemna del magistrat, que confiem que mai no es produeixi, tindria conseqüències institucionals greus i comportaria un qüestionament implícit del nostre sistema democràtic i dels valors constitucionals que el fonamenten.

Barcelona, 1 d’octubre de 2009


1 comentario:

Àngels Córcoles dijo...

Crec que ja és hora que comencem a qüestionar el sistema democràtic que tenim, atès que bloqueja sistemàticament els reconeixement de les bejacions patides per la població i la manifestació de la seva opinió i de la seva voluntat. En aquests moments estem en una democràcia absolutista, en la que és vàlid allò de "todo por el pueblo pero sin el pueblo".

Àngels Córcoles.